Į savo rūpesčius įpink ir džiaugsmą

1. Kupiškio neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Prie Kupos“ (pirmoji iš dešinės - vadovė G. Kliaugienė).

Gegužės 15 d. Virbališkių bendruomenės salėje vyko literatūrinė-muzikinė popietė „Į savo rūpesčius įpink ir džiaugsmą...", skirta Tarptautinei šeimos dienai. Gražiausius eilėraščių posmus apie Motiną, Tėvą, Vaikus, Šeimą skaitė renginio vedančiosios bibliotekininkė Lidija Mačiulienė ir muziejininkė Jolanta Knizikevičienė. Renginyje dalyvavo Kupiškio neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Prie Kupos" (vadovė Gendrutė Kliaugienė). Moterų atliekamos melodingos dainos, šypsenos jautriai palietė klausytojų širdis, sujungė į bendrą dainų ratą. O Kupiškio kultūros centro Jaunimo teatro studijos parodyta meninė kompozicija „Eilėraščio teatras" pagal V. Kukulo kūrybą (režisierė Vilija Morkūnaitė) sulaukė gausių plojimų bei susižavėjimo. Nuoširdžiai dėkojame svečiams į popietę įpynusiems džiaugsmo, šypsenų, jaunystės spindesio, gyvenimo vertės ir prasmės pajautimo.
Pristatyta paroda „Mūs močiutės auksarankės". Joje eksponuojami Kazimieros Danutės Sokienės, Liucijos Vilkaitės, Laimos Čejauskienės, Rimos Baikauskienės, Irenos Mažeikienės, Elvyros Rasiulytės-Augulienės, Onos Augulytės-Vilkienės, Marijos Augulytės rankdarbiai.
Smagu, kad mūsų bendruomenės žmonės rado laiko susitikti, padainuoti ir pabendrauti prie atsineštinių vaišių stalo...
Kviečiame pasigrožėti auksarankių moterų austais, siuvinėtais, nertais, megztais darbais dar visą gegužės mėn. Virbališkių buv. mokykloje ir bibliotekoje.


Lidija Mačiulienė
Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punkto vyresn. bibliotekininkė

10. R. Baikauskienės sukurtos žiurkytės „knygų graužikės“ padovanotos renginio organizatorėms.  9. Parodoje eksponuoti R. Baikauskienės RORI žaislai.  4. Kupiškio KC jaunimo teatro studija Virbališkiuose.
2. Kupiškio kultūros centro jaunimo teatro studijos pasirodymas.  5. Režisierė Vilija Morkūnaitė džiaugiasi jaunaisiais   aktoriais. 7. Renginys sulaukė daug žiūrovų ir svečių.