Gegužė

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

2

 

15 val.

Projekto „Nuo 0 iki 100“ renginys – prancūzų kino filmo „Paryžiaus imperatorius“ peržiūra

Kino centras „Garsas“, Panevėžys

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

 

2–20

 

Bronės Jacevičiūtės-Jėčiūtės tapybos darbų paroda (iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų)

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

230

Mobili paroda „Diagnozė – poetas“ (Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo metinėms)

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

230

Tradicinė mokytojų ir jų bičiulių dailės darbų paroda „Kūrybos erdvės. 2019“, tema „Jungtys“

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

230

Fotografijų ir knygų paroda „Juozui Baltušiui atminti“ (rašytojo 110-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

230

Virtuali paroda „Portretas Juozo Kėdainio eskizuose“

Parodos nuorodahttps://photos.app.goo.gl/fuXrfD3fESPhXV9S6

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

230

Virtuali paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas“ (poeto, eseisto, literatūros kritiko 60-osioms metinėms ir kūrybos sklaidai)

Parodos nuoroda: https://paneveziokrastas.pavb.lt/virtuali-fotoparoda/diagnoze-poetas-valdemaras-kukulas/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

231

Spaudinių paroda „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

3-4

Dalyvavimas Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso baigiamajame ture ir Valdemaro Kukulo prizo teikimas poezijos sekcijos pirmos vietos laimėtojui (projektas „Diagnozė: poetas“)

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

3-30

Fotografijų ir spaudinių paroda „Laiko portretai: Vytautas Merkys“ (90-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

4

9, 16

11-15 val.

14-16 val.

NVŠ programos „Skautauk, patirk, atrask“ užsiėmimas

Viešoji biblioteka, Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

 

6, 13

 

10.15-12.00 val.

Prancūzų kalbos kursai Kupiškio TAU klausytojams

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

6-30

Paroda „Istorijos koliažas pagal Gediminą Kaluiną“

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

7-31

Spaudinių paroda „Mamų pasakos“

Lankytojų aptarnavimo skyrius, vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

7

 

14 val.

Akcija „Lietuva skaito“: susitikimas su rašytoju, dramaturgu, scenaristu Alvydu Šlepiku

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingas asmuo – A. Venckus

8

 

10.30-12.00

val.

Klubo „Žirniukai“ užsiėmimai vaikams iki 3 metų ir jų mamoms

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

10-31

 

Danutės Vaškelienės tekstilės darbų paroda

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

15

 

10.30 val.

Studijos „Treniruotės jums“ edukacinis užsiėmimas tėvams su mažyliais „Mankšta namuose“ (Projektas „Nuo 0 iki 100“)

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

15

12 val.

Susitikimas su literate Eugenija Katauskiene

Kupos mokyklos salė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

16

 

13.30 val.

Popietė „Eisim lobio paieškot“ su „Varpelio“ mokyklos lavinamųjų klasių auklėtiniais (auklėtoja N. Krasovskaja)

Kupos upės pakrantė

Atsakingi asmenys: L. Kliopkinienė, R. Vilkienė

 

17

 

10 val.

Rytmetis „Ačiū raidės!“ „Varpelio lopšelio darželio „Angeliukų“ grupės (auklėtoja D. Šimėnė) vaikams

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

20

17.15 val.

Susitikimas su poete, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate Romute Skučaite ir aktoriumi Gintaru Mikalausku (projekto „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje“ renginys)

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

22

17 val.

Knygų klubas "Knygius". Pašnekesiai apie skaitytas knygas.
Viešoji biblioteka, Abonementas
Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

25

1013 val.

„Žirniukų klubo“ sezono uždarymo renginys „Mainytuvės pievelėje“ (Iškyla bibliotekos teritorijoje, vaikiškų rūbelių, žaislų, knygų mainytuvės)

Prie viešosios bibliotekos

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

 

31

 

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir padalinių pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                         Kaimo padaliniai

 

110

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „Paskutinis tylus džiaugsmas...“ J. Baltušiui 110

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

117

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „Vieškeliu kaip jaunystėj...“ R. Granauskui 80

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

131

 

Dokumentų paroda „Su kuo valgyta druska“ J. Baltušiui 110 m.

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

131

 

Spaudinių paroda „Architektas M. A. Šulcas“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

131

 

Dokumentų paroda „Knygoje mažas yra didelis“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

131

 

Spaudinių paroda „Laiko portretai“ 110 m. kai gimė J. Baltušis, 90 m. kai gimė V. Merkys

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

120

 

Spaudinių paroda „Esi tik viena...“ skirta Motinos dienai

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

231

 

Spaudinių paroda „Nepelnytai pamirštos knygos“ skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

231

 

Rankdarbių paroda „Mūs močiutės auksarankės...“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

231

 

Subačiaus gimnazijos mokinių piešinių paroda

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

231

 

Dokumentų paroda „Viskas apie Europos Sąjungą...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

05-02–06-03

 

Dokumentų paroda „Aš labai myliu savo mamą“ skirta Motinos dienai

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

3

 

12 val.

Popietė „Prie mamytės prisiglausiu, apkabinsiu rankom ją...“ skirta Motinos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

3

 

15 val.

Gerdos Jankevičiūtės knygos pristatymas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

3

 

19 val.

Popietė „Esi tik viena“ skirta Motinos dienai

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

331

 

Vaikų piešinių paroda „Kai ateina Motinos diena...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

431

 

Knygų paroda „Gyvenimo saulė“ skirta Motinos dienai

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

431

 

Vaikų piešinių paroda „Mano mama gražiausia“

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

4

 

13 val.

(tikslinama)

Popietė „Tu numegzk man mama kelią...“

Naivių padalinys

Atsakingi asmenys – M. Levickienė, laisvalaikio salė

4, 11, 18, 25

 

Eko dirbtuvėlės

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

16

 

10 val.

Dailės pleneras „Gimtinės grožis“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

7

 

11 val.

Popietė-diskusija „Mano mylimiausia knyga“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

7

 

13 val.

Viktorina vaikams skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

7, 21

 

14 val.

Kūrybinės dirbtuvės senjorėms

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

10

 

 

19 val.

Literatūrinis-muzikinis vakaras skirtas Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos dienai

Juodpėnų laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, Juodpėnų kaimo bendruomenės taryba, Juodpėnų laisvalaikio salė

14

 

11 val.

Edukacinė ekskursija vaikams „Reformacija Salamiestyje... Kas, kur, kada?“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

15

 

15 val.

Literatūrinė-muzikinė popietė „Į savo rūpesčius įpink ir džiaugsmą“ skirta tarptautinei šeimos dienai

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

18

 

10 val.

Šeimos ir bendruomenės diena „Bėgimas aplink Antašavą“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

28

11 val.

Perskaitytų knygų pristatymas „Naujausios knygos vaikams“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

2031

 

Spaudinių paroda ,,Škotų rašytojas, sukūręs literatūros herojų Šerloką Holmsą“ 160 metų, kai gimė Artūras Konanas Doilis

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

2231

 

Knygų ir spaudinių paroda „Kada žemė šaukia“ 160 metų, kai gimė Artūras Konanas Doilis

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2531

 

Naujų knygų paroda „Pasidžiaukime naujomis knygomis“

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė