Vaikų Velykėlės Rudilių padalinyje

2019-04-25 13.14.24

Balandžio 26 dieną Rudilių padalinyje organizuota Atvelykio popietė. Saulėtą, spalvingą pavasario dieną vaikai rinkosi į biblioteką švęsti Velykų. Kiekvienas atsinešė iš namų margučių. Pradžioje buvo skaitoma Danutės Čiurlionytės pasaka „Raudonas margutis" iš knygos „Kiškis Piškis baltasis bajoras". Po skaitymo minėme mįsles apie gamtą, pavasarį. Paskui vaikai aptarė, kaip margino savo atsineštus kiaušinius. Po to buvo renkamas stipriausias margutis, tai buvo Aušrinės. Nuotaikingai vaikai žaidė žaidimą „Surask margutį". Pabaigoje vyko tradicinis margučių ridenimas.
Į namus vaikai grįžo puikios nuotaikos su laimėtais prizais ir dovanėlėmis.

Vanda Ribokaitė
Rudilių padalinio vyresn. bibliotekininkė

Foto V. Ribokaitės

2019-04-25 13.53.10  2019-04-25 13.55.41