Balandis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–30

 

Paroda „Bėgantys metai kalendoriuose“ (Iš Vidmanto Markevičiaus kolekcijos)

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

1–30

 

Vaikų kūrybinių darbų paroda „Margos Velykos“

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

1–30

 

Spaudinių ir nuotraukų paroda „Mylima mokytoja“ (Felicijai Jakutytei 105 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

1–30

 

Juozo Samulionio fotografijų paroda „Nuo apžvalgos bokštų pažvelgus“

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

1, 4, 18, 29

 

10.15–

12 val.

Prancūzų kalbos kursai Kupiškio TAU klausytojams

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

2, 16

11 val.

Kupiškio TAU Literatūros fakulteto užsiėmimas

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

3, 10, 17, 24

 

10.30–

12 val.

Klubo „Žirniukai“ užsiėmimai vaikams iki 3 metų ir jų mamoms

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

3, 10, 17, 24

 

17 val.

Dailės studijos užsiėmimai suaugusiems

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

3-30

 

Spaudinių paroda „Iš vaikystės – į gyvenimą“ J. Biliūnui 140 m.

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

330

Spaudinių paroda „Pasakų juvelyras – Hansas Kristianas Andersenas“

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

430

Bronės Jacevičiūtės-Jėčiūtės peizažai (paroda iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų)

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

5–30

Spaudinių paroda „Gyvenimai ir išgyvenimai“ R. Granauskui – 80 m.

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

6, 20

1113 val.

NVŠ programos „Skautauk, patirk, atrask“ užsiėmimas

Viešoji biblioteka, Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

 

10–30

 

Velykinių atvirukų paroda iš A. Ramanauskienės kolekcijos

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

11

15 val.

Popietė vaikams „Margi margučiai“

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

11

11 val.

Muzikinė valandėlė „Senos plokštelės: Janina Miščiukaitė“

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

15–30

Kūrybinių darbelių „Margi margučiai“ paroda

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

16

 

16 val.

Redo Olšausko (LASS nario) poezijos knygos pristatymas. Dalyvauja knygos autorius, Elvyra Pažemeckaitė (PAVB)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

18

12 val.

Eilėraščių deklamavimo konkursas „Pro vaikystės langą“

Kupos pradinė mokykla

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

18

 

11 val.

Ridikėlių mokyklėlės interaktyvus spektaklis mažyliams nuo 2 metų „Tigro pusryčiai“ (projektas „Nuo 0 iki 100“)

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

18

17 val.

 

Rimanto Vanago knygos „Likimo medžiotojas“ pristatymas

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: A. Venckus, J. Širvinskienė

23

17 val.

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės pradžios renginys – Valdemaro Kukulo kūrybos skaitymai (projektas „Diagnozė: poetas“)

Kavinė „Upės kepyklėlė“

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

24

14 val.

Meno darbų parodos „Kūrybos erdvės. 2019“ atidarymas

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingas asmuo – A. Venckus

24

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ pašnekesiai apie perskaitytas knygas. Dalyvauja VšĮ Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba" vadovė Lionė Lapinsklienė.

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

25

10 val.

Pavasariniai skaitymai netradicinėse erdvėse

Kupos slėnio pakrantė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė, A. Kiaušienė

25

14–18 val.

Akcija „Darom“ (dalyviai – skautų draugovė „Kupa“)

K. Šimonio parkas, senosios žydų kapinės ir bibliotekos aplinka

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

 

26

 

16 val.

Juozo Baltušio knygos „Vietoj dienoraščio“ sutiktuvės. Dalyvauja rašytojo dukra Rita Baltušytė, knygos sudarytojas Antanas Šimkus

Kupiškio kultūros centro Vitražų salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

29

 

10 val.

Skaitymo skatinimo šventė „Peliukų diena“ (dalyviai – priešmokyklinio ugdymo kolektyvai)

P. Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus salė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, L. Kliopkinienė, A. Kiaušienė

 

30

 

11 val.

Susitikimas ir komiksų kūrybinės dirbtuvės su knygos „Sibiro haiku“ autorėmis Jurga Vile ir Lina Itagaki (projektas „Nuo 0 iki 100“)

Kupos pradinio ugdymo skyriaus salė (susitikimas)

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė (kūrybinės dirbtuvės)

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

 

30

 

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų išvyka į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

Kaimo padaliniai

 

113

(tęsiama)

 

Spaudinių paroda „Prezidentas iš Tatkonių kaimo“ J. Matuliui 120 m

Skapiškio padalinio Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

117

 

Spaudinių paroda „Lyrinės prozos pradininkas“ J. Biliūnui 140 m.

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

130

 

Spaudinių paroda „Neskaityta knyga“ skirta tarptautinei vaikų knygos dienai

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

130

 

Kupiškio socialinių globos namų gyventojų keramikos darbų paroda „Keramikos menas žmonių gerovei“

Skapiškio padalinio Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

130

 

Knygų paroda „Įžvelgęs daugiau nei kiti...“ Jonui Biliūnui 140

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

130

 

Knygų paroda „Rašytojo žodis vis dar gyvas“ Romualdui Granauskui 80

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

130

 

Genutės Tirilytės raižinių paroda „Švytėjimas“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2

 

10 val.

Pamokėlė pradinukams „Mamos skaito vaikams“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

2

 

12.20 val.

Popietė „Tau šnarės knygų lapai balti...“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

2

 

13 val.

Popietė „Valanda su knyga“, skirta tarptautinei vaikiškos knygos dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

2

 

14 val.

Susitikimas su Rokiškio visuomenės sveikatos biuro darbuotoja

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

213

 

Spaudinių paroda „Blogos žinios pasirenka blogą laiką“ Ignui Šeiniui – 130

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

325

 

Spaudinių paroda „Druskos skonis“ rašytojo J. Baltušio 110-osioms gimimo metinėms paminėti

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

4

 

14 val.

Skapiškio literačių grupės „Liktarna“ kūrybos almanacho pristatymas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

5

 

15 val.

Popietė „Aš saugus kelyje“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

6, 20

 

13 val.

Eko dirbtuvėlių užsiėmimas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

9

 

15 val.

Sveikos mitybos ir gyvensenos seminaras. Dalyvauja lektorė Valentina Mickienė

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

11

 

12 val.

Popietė „Tai buvo nedidelė balta katytė...“ J. Biliūnui 140 m.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1121

 

Spaudinių paroda „O kad tu čia būtum“ J. Biliūnui – 140

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

1230

 

Spaudinių paroda „Paskutinis tylus džiaugsmas...“J. Baltušiui 110 m.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

12

 

10.30 val.

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Piešiu fraktalą“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

13

(tikslinama)

 

11 val.

(tikslinama)

Edukacinis užsiėmimas „Tradicinis margutis“

Skapiškio padalinio Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

04-14–

05-03

 

Knygų paroda „J. Baltušis buvo rašytojas iš Dievo malonės“ skirta J. Baltušio 110 m. jubiliejui

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

16

 

14 val.

Paskaita „Sveika gyvensena“, kurią ves Rokiškio visuomenės sveikatos biuro darbuotoja

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

1730

 

Spaudinių paroda „Granausko prozoje-tautos istorijos lūžiai“ R. Granauskui 80 m.

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

1830

 

 

Spaudinių paroda „Vieškeliu kaip jaunystėj...“ R. Granauskui 80 m.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

18

 

10 val.

Bajorų kultūros centro lėlių teatro „ČYŽ“ edukacinė programa

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

19

 

15 val.

Popietė „Kiaušinių marginimo paslaptys“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

23

 

11 val.

Rytmetis „Velykų pasaka“

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

23

 

12 val.

Garsiniai skaitymai, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei „Žmogus su knyga“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

23

 

12 val.

Edukacinė popietė vaikams „Alizavos krašto galiūnas – ąžuolas...“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

24

 

12 val.

Popietė Medicinos darbuotojų dienai „Jūs girdit širdimi kiekvieną skausmą...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

2430

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

25

 

10.30 val.

Knygų valandėlė netradicinėje aplinkoje „Naujausios knygos vaikams“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

25

(tikslinama)

 

14 val.

(tikslinama)

E. Minkevičienės knygos „Atsiminimai“ pristatymas, skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei

Juodpėnų laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, S.Malinauskas, R. Malelienė

26

 

12 val.

Edukacinė popietė vaikams „Gražiausi margučiai stuksena jau čia...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

26

 

19 val.

Atvelykio šventė „Pavasarį širdis dainuoja“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

26-30

 

Spaudinių paroda „Sveikas žmogus – laimingas žmogus“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

26

 

16 val.

Popietė medicinos darbuotojų dienai „Sveikas žmogus – laimingas žmogus“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

27

(tikslinama)

 

11 val.

(tikslinama)

Literatūrinė popietė „Skaitau savo pamėgtas eiles“

Skapiškio padalinio Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

29

 

 

16 val.

Padėkos popietė „Knyga suranda draugą“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

30

 

13 val.

Popietė „Vaikų Velykėlės“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė