Po kelionės į Romą

Kovo 6 dienos vidurdienį, po pelenų dienos pamaldų, į biblioteka rinkosi Skapiškio parapijos gyventojai. Čia, Skapiškio klebonas Albertas Kasparavičius, dalinosi įspūdžiais po kelionės į Romos miestą, kur keliavo vasario 19–22 dienomis.

SAM 0826

Roma Bugailiškienė
Skapiškio padalinio vyresn. bibliotekininkė

Foto R. Bugailiškienės