Ugdymo karjerai programa

P1110625

Subačiaus gimnazijos ketvirtos klasės mokiniai ir jų mokytoja Jūratė Petrauskienė dalyvauja Ugdymo karjerai programoje, kuri nustato ugdymo karjerai tikslus, sritis ir uždavinius, karjeros kompetencijas – t. y. visumą žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą, karjeros kompetencijų raidą ir struktūrą, karjeros kompetencijų ugdymo gaires, mokinių karjeros kompetencijų vertinimą mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo mokyklose. Tuo tikslu, vasario 25 dieną mokiniai ir mokytoja lankėsi Subačiaus MP bibliotekoje ir domėjosi biblioteka ir bibliotekininko darbu. Malonus bendravimas, netikėti ir įvairūs vaikus dominantys klausimai, leido bent trumpam sugrįžti į vaikystę ir mokyklinius metus.


Subačiaus MP vyresn. bibliotekininkė Audronė Bukienė

Foto A. Bukienės
P1110629   P1110630