Kupiškio viešojoje bibliotekoje pristatyta mokslinė knyga

IMG 20190205 140649

Nuo 2001 m. susidomėjusi ukrainistikos tematika, humanitarinių mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė tyrinėjo lietuvių ir ukrainiečių istorinius ir kultūrinius ryšius, rengė konferencijas, publikavo straipsnius spaudoje bei moksliniuose žurnaluose. Parengtos monografijos: „Antrojo Lietuvos statuto nuorašai kirilica (paleografija, chronologija, diplomatika)" (2004), „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila": istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija" (2014) bei „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai" (2017).
Pasak autorės, vasario 5 d. Kupiškio viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriuje pristačiusios mokslinį leidinį, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas buvo vienintelis įkurtas Lietuvoje, todėl ir paskatinęs domėtis ištakomis bei unikalia istorija. Pranešimą apie monografijos struktūrą skaičiusi Skapiškio pagrindinės mokyklos lituanistė mokytoja metodininkė Auksė Jankevičienė akcentavo, jog leidinį parengti rekomendavo Šiaulių universitetas bei Lvovo nacionalinis Ivano Franko universitetas. Renginyje dalyvavęs Kamajų klebonas Andrius Šukys kalbėjo apie žmogaus ir religijos santykį.
Dr. A. Vasiliauskienę sveikino ir už nuveiktus darbus dėkojo Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas bei Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius. Renginio vedėjo, Kupiškio viešosios bibliotekos direktoriaus Algirdo Venckaus pakviesta, istorikei sveikatos linkėjo ir už įdomius susitikimus dėkojo Skapiškio bibliotekos darbuotoja Roma Bugailiškienė. Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė pasidžiaugė, kad žinoma mokslininkė susitikimuose su vaikais apie sudėtingus dalykus sugeba kalbėti paprastai ir suprantamai. Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė Aušra Jonušytė įvertino dr. A. Vasiliauskienės indėlį į „Lietuvos valsčių" monografijas.
Renginio metu eksponuota istorikės sukaupta ukrainistikos knygų kolekcija. Kaip vienai ryškiausių krašto knygnešių įteikta padėka už Kupiškio rajono bibliotekoms dovanotas vertingas knygas.

Renginio foto R. Vilčinskienės
Jolita Pipynienė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliografė