„Knygius“ išrinko Metų knygą

DSCF3259

Paskutinį sausio trečiadienį ir pirmąkart šiais metais susirinkę klubo nariai buvo nusiteikę ne tik susipažinti su knygų naujienomis, pasidalinti skaitytų knygų įspūdžiais ar pasitarti dėl tolimesnės veiklos, bet ir dalyvauti Metų knygos rinkimuose. Iš knygų suaugusiesiems pirmiausia aptartas publicistikos ir dokumentikos knygų penketukas. Viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Janina priminė apie nominuotąsias šioje kategorijoje knygas: R. Oginskaitės „Gib a kuk", S. Parulskio „Amžinybė manęs nejaudina", G. Radvilavičiūtės „Tekstų persekiojimas", A. Švedo „Irena Veisaitė: gyvenimas turėtų būti skaidrus" ir T. Venclovos „Nelyginant šiaurė magnetą". Susirinkusieji pripažino, kad šis penketukas gerai atrinktas, įdomus tuo, kad pristato stiprias ir neeilines asmenybes, sudėtingo likimo žmones. Daug dėmesio ir šiltų atsiliepimų susilaukė R. Oginskaitės „Gib a kuk: pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose". Edita, Genutė, Lina ir kitos sakė, kad įdomu buvo skaityti ne tik apie paties rašytojo gyventus metus Lietuvoje ir svetur, jo kūrybos kelią, bet ir apie kitus kultūros ir meno žmones, minimus knygoje, gera buvo patirti knygoje skleidžiamas tautų sugyvenimo, meilės gimtajam kraštui bei šeimai idėjas, lengvo humoro pėdsaką knygoje. Liuda pasidalino mintimis apie T. Venclovos knygą „Nelyginant šiaurė magnetą: pašnekesiai su Ellen Hinsey", kurią apibūdino kaip tikrą skaitymo malonumą. Knyga turtinga faktais, laikotarpių aprėptimis, žavi ramiu pasakojimo tonu. Irenai didelį įspūdį paliko A. Švedo „Irena Veisaitė: gyvenimas turėtų būti skaidrus" –sužavėjo pati I. Veisaitės asmenybė, knyga alsuote alsuoja tolerancija. Balsavimas buvo greitas ir sklandus: išdalinti balsavimo lapeliai buvo greit pažymėti ties pristatomomis knygomis. Netrukus paaiškėjo, kad didele balsų persvara Metų knygos titulą „Knygiaus" nariai paskyrė R. Oginskaitės knygai „Gib a kuk: pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose".
Neliko be dėmesio ir prozos penketuko knygos. L. S. Černiauskaitės „Šulinį" daugelis skaitę ir jau aptarę anksčiau, šįkart dėmesį atkreipė į kitas. Irena supažindino su A. Šileikos knyga „Basakojis bingo pranešėjas", o Asta sakė suglumusi dėl H. Kunčiaus „Lietuviškų apybraižų", nes tikėjosi pasakojimo apie istorines asmenybes, o čia kažkas... „net gėda skaityti". Akimirksniu publika sukluso, pliūptelėjo juoko gūsis ir knyga tuoj pat atsidūrė kitos skaitytojos rankose. Antireklama suveikė kaip gera reklama, kas dažnai būna ir su kitomis knygomis. Alma susižavėjusi pasakojo apie G. D. Robertso „Šantaramą", K. G. Jungo knygą „Atsiminimai. Vizijos. Apmąstymai", Liuda prisiminė S. Aleksijevič slogios nuotaikos knygą „Cinko berniukai". Gera žinia: prie klubo prisijungė naujas narys Laimutis, papasakojęs apie mėgstamas psichologijos tematikos knygas. Netrūko gerų emocijų visą vakarą, dalyviai skirstėsi aptarę būsimas išvykas į spektaklius, pastatytus pagal rašytojų kūrybą.

Janina Širvinskienė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

 DSCF3269 DSCF3256 
 DSCF3251  DSCF3261