Vasaris

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1, 8, 19, 23

13 val.

NVŠ programos „Knygų bičiulių klubas 3“ užsiėmimai

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

1–18

Kilnojamoji paroda „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje“

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, A. Venckus

1–28

Spaudinių paroda „Gyvenimo labirintai“

(Problemų proza paaugliams)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

1–28

Dokumentų paroda „Atėjusi iš Kupiškio žemės“ (Bronei Jacevičiūtei-Jėčiūtei – 100 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

4, 11, 18, 25

10.15 val.

Prancūzų kalbos kursai

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

4–9

13–14 val.

Saugesnio interneto savaitė (Informaciniai vaizdo siužetai apie vaikus ir jaunimą internete)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

4–28

Paroda „Bėgantys metai kalendoriuose“ (Iš Vidmanto Markevičiaus kolekcijos)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

5

13 val.

Aldonos Vasiliauskienės knygos „Švento Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ pristatymas

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

5, 12, 19, 26

14–16 val.

Klubo „Po pamokų“ užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė


6, 13, 20, 27

10.30 val.

„Žirniukų klubo“ užsiėmimai mamoms su mažyliais

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

7

14 val.

Teol. lic. kunigo Andriaus Šukio ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos bibliotekininkės Jurgitos Gudelienės edukacijos „Teologas bibliotekoje“ pristatymas

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingas asmuo – A. Venckus

7

17 val.

Teol. lic. kunigo Andriaus Šukio ir Utenos A. ir M. Miškinių   viešosios bibliotekos bibliotekininkės Jurgitos Gudelienės edukacijos „Teologas bibliotekoje“ pristatymas

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

7, 14, 21, 28

14 val.

NVŠ programos „Skautauk, patirk, atrask“ užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

11–15

(tikslinama)

Edukaciniai parodos „Partizano keliu“ pristatymo renginiai

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Subačiaus gimnazija

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Mikšys

13

15 val.

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių parodos pristatymas ir praktiniai mokymai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

12

17 val.

Susitikimas-edukacija „Ekologiški produktai ir sveikata“

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

15

13 val.

Popietė šeimoms „Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio ženklai. Daiktų, fotografijų istorijos“

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Vilčinskienė, R. Vilkienė

20

14 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos tarybos posėdis

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Motiejūnienė

20

17 val.

Dailės studijos užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

21

7 val.

Išvyka į tarptautinę Vilniaus knygų mugę

Litexpo rūmai, Vilnius

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

27

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas. Pašnekesiai apie knygas

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

28

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų darbuotojų pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

28

17 val.

Civitas klubo diskusija „Politinė korupcija tarpukariu“. Dalyvaus istorijos mokslų daktaras Algimantas Kasparavičius

Kupiškio kultūros centro vitražų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

                                                         Kaimo padaliniai

1

11 val.

Popietė „Renkame populiariausią knygą vaikų kategorijoje“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1

13 val.

Kūrybinės dirbtuvėlės „Meilės diena“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–10

 

Knygų ir spaudinių paroda „Praeities knygą atvertus“ (Bronei Jacevičiūtei-Jėčiūtei – 100)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo A. Bukienė

1–13

(tęsiama)

 

Spaudinių paroda, skirta Sausio 13-ajai „Mums reikia tiktai laisvės, žydros padangės reikia…“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–13

 

Atvirukų paroda „Šv. Valentinas“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–14

(tęsiama)

 

Spaudinių ir knygų paroda ,,Dialogas su savo karta…”, skirta Vinco Giedros 90-osioms gimimo metinėms

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Mačiulienė, L. Čejauskienė

1–15

 

Spaudinių paroda „Metų knygos rinkimai. Paauglių ir vaikų knygų kategorijos“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–15

 

Akcija „Aš balsuoju už patikusią knygą“ (Metų knygos rinkimai)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–27

 

Jolitos Augustinavičiūtės rankdarbių paroda

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–28

 

Irūnos Vanskevičiūtės piešinių parodą „Simboliai mano gyvenime"

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–28

 

Dokumentų paroda „Prezidentą Antaną Smetoną prisimenant“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–28

 

Nuotraukų ir dokumentų paroda „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis Kupiškyje“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–28

 

Spaudinių paroda „Priimkit tokį, koks esu“ (Valdemarui Kukului – 60)

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–28

 

Dokumentų paroda „Aš mažas žmogeliukas“ (Erichui Kestneriui – 120)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

2–22

 

Dokumentų paroda „Knyga netyčia“ (Valdemarui Kukului – 60)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

4

11 val.

Valandėlė „Saugesnis internetas: privatumo ir asmens duomenų apsauga“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

4–9

13–17 val.

Renginių ciklas „Saugesnis internetas: privatumo ir asmens duomenų apsauga“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

5

10 val.

Valandėlė „Vaikų saugumas internete“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

5

11 val.

Popietė „Kurkime saugesnį internetą kartu“, skirta Saugesnio interneto dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

5

11 val.

Edukacinis renginys vaikams „Duonos riekelėje štai ką matau...“, skirtas šv. Agotos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

5

11 val.

Popietė „Ar saugus internete?“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

5

14 val.

Valandėlė „Saugus internetas“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

5

16 val.

Mokomasis užsiėmimas vaikams „Interneto pavojai“, skirtas Saugesnio interneto savaitei

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

6

10 val.

Valandėlė „Kurkime geresnį internetą kartu. Saugokime asmeninę informaciją“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

6–21

 

Spaudinių paroda „Poezija yra svarbiausia dvasios būsena“. Poetui, literatūros kritikui, eseistui Valdemarui Kukului – 60

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

7

14 val.

Valandėlė vaikams „Privatu yra privatu“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

7–28

 

Spaudinių paroda „Knyga netyčia“ (Poetui, literatūros kritikui Valdemarui Kukului – 60)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

7–28

 

Spaudinių paroda „Gyvenau tyloje, gyvenau iš tylos“ (Valdemarui Kukului – 60)

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

8

11 val.

Valandėlė vaikams „Saugus nuotraukų skelbimas internete“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

8

12.30 val.

Valandėlė vaikams „Nuotraukų skelbimas internete“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

8

12.30 val.

Valandėlė „Saugus internete – mūsų atsakomybė“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

8

13 val.

Popietė „Be safe“, skirta Saugaus interneto savaitei

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

8

14 val.

Popietė „Renkame metų knygą – 2018 vaikams“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

8

15 val.

Popietė-diskusija „Metų knygos rinkimai“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

9

11 val.

Popietė „Ar esu saugus internete?“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

9

12 val.

Popietė „Skaitymas – sėkmė ir džiaugsmas“. Geriausių 2018 m. knygų suaugusiems aptarimas

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

11–16

 

Knygų ir spaudinių paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

12

9 val.

Valandėlė vaikams „Seku seku pasaką“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

12

14 val.

Susitikimas su psichologe Valija Šap

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

14

 

Spaudinių paroda „Lietuvos poetų meilės eilės“, skirta šv. Valentino dienai

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

14

16 val.

Baigiamasis Metų knygos rinkimų renginys „2018 m. publicistikos ir dokumentikos knygų penketukas“

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

15

10 val.

Vasario 16-osios minėjimas „Lietuva gyva“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

15

14 val.

Viktorina, skirta Vasario 16-osios paminėjimui

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

15–28

 

Dokumentų, senovinių pinigų paroda „Lietuva, mano protėvių žeme“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

15–28

 

Literatūros paroda „Laisvės ugnis – ateities kartoms“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Prezidento Antano Smetonos metams

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

16

12 val.

Šventinis Vasario 16-osios minėjimas „Čia Lietuva – su dainomis ir saule“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

16

13 val.

Literatūrinė-muzikinė popietė „Mes negalime būti laimingi be laisvės“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

16

15 val.

Popietė „Mes nuėjome istorijos tiltais“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: M. Levickienė, A. Kovienė

16–28

 

Spaudinių paroda „Tremtinių kelias“ skirta Nepriklausomybės dienai

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

19

13 val.

Popietė vaikams „Užgavėnių atrakcijos ir linksmybės“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

21–28

 

Knygų paroda „Mano vaikystės namai“ (Vokiečių vaikų rašytojui Erichui Kestneriui – 120)

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

22–28

 

Knygų ir spaudinių paroda „Viską suprasti – nereiškia viską atleisti“ (Erichui Kestneriui – 120)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

26

14 val.

Kūrybinės dirbtuvės senjorėms

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė