Sausis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

2–31

Spaudinių paroda „Laisvės gynėjų diena“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

2–23

Spaudinių paroda „Gyvenimo labirintai: problemų proza paaugliams“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

4–31

 

Spaudinių paroda „Žvėreliai mokosi svajoti"

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

4–31 

 

Vaikų l/d „Obelėlė" „Šermukšniukų" grupės auklėtinių piešinių paroda

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

7

12 val.

Informacinis renginys „Mes – skautai“

Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

7, 14, 21, 28

10.15 val.

Prancūzų kalbos kursai TAU lankytojams

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys – R. Vilkienė, I. Žurauskienė

9, 16, 23, 30

10.30 val.

„Žirniukų klubo“ užsiėmimai mamoms su mažyliais

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

9

17 val

Dailės studijos užsiėmimai edukacijų klasėje              Kviečiame norinčius išbandyti tapybos ir piešimo technikas

Atsakingas asmuo – A. Venckus

10

11 val.

Informacinis renginys „Mes – skautai“

Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

10–31

Dokumentų paroda „Atminimas, likęs medžio kūriniuose” (Broniui Bickui – 85 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

15–31

Irenos Vapšienės kūrybinių darbų paroda (riešinės, pynimo ir keramikos darbai)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

16

17 val.

A. Anušausko knygos „Aš esu Vanagas“ pristatymas

Kupiškio kultūros centro vitražų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

17

13.30 val.

Kūrybiniai skaitymai netradicinėje aplinkoje „Žiemos išdaigos"

Mokykla „Varpelis", lavinamųjų klasių mokiniams

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė 

18

16 val.

Serijos „Kupiškėnų biblioteka“naujų knygų sutiktuvės: Balys Kašponis „Mokytojo ir vargonininko prisiminimai“ ir Vidmantas Jankauskas „Ką tyli akmenys: Viksvų giminės istorija“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

22

11 val.

Metų knygos publicistikos ir dokumentikos penketuko rinkimai

TAU literatūros fakulteto lankytojų užsiėmimas

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė, J. Pipynienė

23

17 val.

Dailės studijos užsiėmimai edukacijų klasėje              Kviečiame norinčius išbandyti tapybos ir piešimo technikas

Atsakingas asmuo – A. Venckus

24

17 val.

Paskaita sveikos gyvensenos tema „Eteriniai aliejai"

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

23, 24

10 val.

Metų knygos rinkimai. Knygų vaikams penketuko pristatymai

P. Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyrius

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė. 

30

16.30

Pokalbiai apie perskaitytas knygas klube „Knygius"– Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

31

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų darbuotojų pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                         Kaimo padaliniai

01-02–01-05

(tęsiama)

 

St. Šarkienės rankdarbių paroda „Viskas iš širdies...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

01-02–01-11

 

Dokumentų paroda ,,Pakylėtas gyvenimas“

100 metų, kai gimė amerikiečių rašytojas Džeromas Selindžeris

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

01-02–01-17

(tęsiama)

 

Paroda „Keramikos menas žmogaus gerovei“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – L. Mačiulienė, L. Čejauskienė

01-02–01-28

 

Fotografijų paroda, skirta Sąjūdžio 30-mečiui

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

01-02–01-31

 

Dokumentų paroda „Geriausių lietuviškų knygų penketukai“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

01-02–01-31

 

Dokumentų paroda „Prezidentą Antaną Smetoną prisimenant…”

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

4

15 val.

Popietė vaikams „Atsisveikinimas su Kalėdomis“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys – L. Aleksiejūnienė; laisvalaikio salės darbuotoja

01-05–02-01

 

Spaudinių paroda „Atmintis gyva, nes liudija“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

01-07–02-11

 

Spaudinių paroda „Donelaičio Lietuva“, skirta rašytojo 305-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

11

15 val.

Popietė „Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

01-11–02-11

 

Spaudinių paroda, skirta Sausio 13-ajai „Mums reikia tiktai laisvės, žydros padangės reikia…“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

01-11–02-16

 

Spaudinių ir knygų paroda ,,Dialogas su savo karta…”, skirta Vinco Giedros 90-osioms gimimo metinėms

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – L. Mačiulienė, L. Čejauskienė

11–31

 

Dokumentų paroda: ,,Dienų ir metų atspindžiai“ 90 metų, kai gimė poetas, vertėjas Vincas Giedra

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

11–31

 

Spaudinių paroda „Sausio 13-oji laisvės gynėjų diena“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

12

8 val.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

14

10.20 val.

Skaitymai, skirti P. Mašiotui „Vaikų klasika“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

17

10 val.

Ekskursija į biblioteką „Pažintis su knyga“ priešmokyklinio amžiaus vaikams

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

17

15 val.

Muzikinė-literatūrinė popietė „Atverk širdį gerumui“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – L. Mačiulienė, L. Čejauskienė; Bendruomenė; Muziejus

18

14 val.

Prisiminimų popietė „... yra tik klevas...“, skirta kraštiečio L. Valbasio 110-osioms gimimo metinėms

Juodpėnų padalinys

Atsakingi asmenys – R. Liogienė; Bendruomenės taryba; laisvalaikio salės darbuotojas