2000 m

Kupiškio viešoji biblioteka dalyvavo Atviros Lietuvos fondo Bibliotekų rėmimo programoje „Paslaugų bendruomenei plėtra viešosiose, vaikų globos namų bei specialiųjų mokyklų bibliotekose“ ir gavo paramą (9585 Lt) projektui „Viešoji biblioteka – meno  informacijos ir meninio ugdymo  centras“ (vadovai direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Rita Senvaitienė). Vykdant projektą:
  • Įrengta šiuolaikinė Meno ir muzikos skaitykla.
  • Už 3568 Lt nupirkta garso ir vaizdo aparatūros.
  • Skaityklos fondai pasipildė 173 fiz. vnt. garso bei vaizdo dokumentų ir 154 fiz. vnt. meno, muzikos, informacinių leidinių.
  • Rajono savivaldybė skaityklos patalpų remontui skyrė 10905 Lt.
Filialai aktyviai dalyvavo Atviros Lietuvos fondo Bibliotekų rėmimo programos konkurse „Miestelių ir kaimų bibliotekos – vaikams ir jaunimui“:
  • Projektus parengė Subačiaus miesto ir Skapiškio bei Šepetos kaimų filialų darbuotojos.
  • Finansavimą (1000 Lt) gavo tik Skapiškio vyresn. bibliotekininkės Jolitos Pipynienės projektas „Miestelio biblioteka – informacinių įgūdžių ugdymo centras vaikams ir jaunimui“. Už šias lėšas nupirkta 33 egz. vertingų informacinių ir pažintinių leidinių.