2001–2002 m

Atviros Lietuvos fondas rėmė viešosios bibliotekos parengtą projektą „Viešoji biblioteka - nevyriausybinių organizacijų (NVO) informacijos, mokymosi ir savišvietos centras“ (vadovai direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė ir Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliografė Kostė Kleniauskienė). Gautas tik dalinis finansavimas (6000 Lt, o projekto sąmata buvo 24794 Lt), todėl ne visi projekte numatyti tikslai, uždaviniai bei darbai bus įgyvendinti:
  • Naujais leidiniais papildyta  Periodikos skaitykloje esanti NVO „Informacinė lentyna“.
  • Nupirkta vaizdo kamera, grafoprojektorius bei kita demonstracinė įranga panaudojama NVO koalicijos ir VB seminaruose, kituose renginiuose.
Viešoji biblioteka dalyvavo Lietuvos Respublikos  Kultūros ministerijos programoje „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ ir gavo paramą projektui „Internetas – Kupiškio bendruomenei“ (vadovai direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė ir kompiuterinių technologijų specialistas Evaldas Uckus). 40564 Lt  skyrė  Kultūros ministerija ir 22278 Lt – rajono savivaldybė:
  • Įgyvendinti pagrindiniai projekto tikslai: sukurta visiems bendruomenės nariams galimybė naudotis moderniomis šiuolaikinėmis technologijomis, prieiga prie interneto, biblioteka gali geriau ir kokybiškiau vykdyti pagrindinius savo uždavinius – suteikti vartotojui greitą ir naują informaciją iš viso pasaulio bei įsijungti į informacinės visuomenės kūrimą;
  • Nuo 2002 m. vasario mėnesio Informacijos ir kraštotyros skyriuje veikia 3 darbo vietų Interneto skaitykla. Tai kol kas vienintelė vieta mieste, kur internetu naudotis gali kiekvienas Kupiškio bendruomenės narys. Interneto ryšio tiekėjas LITNET.
  • Pagerėjo kompiuterinės įrangos, kitos materialinės bazės bei dokumentų fondo apsauga – už savivaldybės lėšas (18433 Lt) įrengta bibliotekos pastato apsaugos ir priešgaisrinė sistema.