2003 m

Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje (EKDL) finansavo Kupiškio VB parengtą projektą „Informacija apie Europos Sąjungą Kupiškio bendruomenei“ (vadovė direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė). Gauta 1336 Lt informacinių ir šviečiamųjų renginių apie ES organizavimui:
  • Organizuotas seminaras „Lietuva ir Europos Sąjunga“, kuriame pranešimus skaitė Žemės ūkio ministerijos, Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, EKDL Informacijos centro lektoriai, dalyvavo ūkininkai, žemės ūkio specialistai, seniūnai, bibliotekininkai (virš 100 žmonių).
  • Vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Egidijumi Vareikiu, kurio metu pristatyta jo nauja knyga „Dinozaurėjanti Europa“.
  • L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos parlamento nariams (15 žmonių) organizuota išvyka į institucijas, dirbančias Lietuvos integracijos į ES srityje (Lietuvos Respublikos Seimas, Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, EKDL Informacijos centras);
  • Seminaras „Biblioteka informacinėje visuomenėje“.
 
 
Kupiškio SVB dalyvavo aljanso „Langas į ateitį“ programoje. Viešo interneto centras įsteigtas Šepetos filiale: nuo 2003 m. sausio mėnesio veikia dviejų darbo vietų Interneto skaitykla. Gauta kompiuterinės įrangos už 5255 Lt.
 
 
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  projektui „Viešosios prieigos taškų (VIPT) kaime steigimas“ pateiktos dvi paraiškos („Alizavos bibliotekos paraiška Nr. 11/5843“ ir „Subačiaus bibliotekos paraiška Nr. 377/7868“) ir abi gavo finansavimą. VIPT pradėjo veikti 2005 m.