2004 m

Švietimo kaitos fondo ir leidyklos „Alma litera“ konkursui „Knygos kaimo bendruomenei“ paraiškas pateikė 13 filialų. Paramą knygomis (iš viso už 2918 Lt) gavo 4 filialai:
  • Palėvenėlės (vyresn. bibliotekininkė Ona Kručienė) ir Naivių (vyresn. bibliotekininkė Milda Levickienė) filialai po 50 knygų už 441 Lt;
  • Rudilių (vyresn. bibliotekininkė Vanda Ribokaitė) ir Lukonių (Bronė Ažusienienė) filialai po 81 knygą už 1012 Lt.
Kupiškio VB Vaikų literatūros skyrius (vadovė Birutė Navikienė) pateikė projektą Šiaurės šalių informacijos biurui Lietuvoje ir dalyvavo Šiaurė šalių bibliotekų savaitėje, kurios tema „Seku, seku pasaką“ (skirta H. K. Andersenui).  Gautas finansavimas – tik 45 Lt (žadėta 190 Lt).
  • Organizuoti renginiai – Šiaurės šalių savaitės atidarymas, viktorina „Ką žinai apie Daniją?“, piešinių paroda „Iliustruojame patys“.