2005 m

Projektas „Skulptoriaus Juozo Kėdainio intelektualinio palikimo sklaida“ (vadovai direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Laimutė Kliopkinienė) pateiktas Kultūros ministerijos Etninės kultūros ir Regionų kultūros projektų rėmimo programai (sąmata 3521 Lt). Gautas dalinis finansavimas – 1500 Lt.

  • Paruošta kilnojamoji fotografijų ir dokumentų paroda „Juozo Kėdainio gyvenimas ir kūryba“, kuri eksponuota Kupiškio VB ir rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
  • Dailininko gimtojoje sodyboje (Karaliūniškio k.) vyko moksleivių stovykla-pleneras, jo dalyvių darbų paroda eksponuota Kupiškio VB Parodų salėje, išleistas parodos katalogas.
  • Organizuota konferencija, skirta J. Kėdainio 90-mečiui. Prie gimtosios Kėdainių sodybos atidengta atminimo lenta, dalyvavo menotyrininkai dr. Gražina Martinaitienė ir Vidmantas Jankauskas, profesoriai Daliutė Matulaitė ir Gediminas Karalius, Lietuvos Dailininkų sąjungos pirmininkas Vaclovas Krūtinis, J. Kėdainio sesuo Bronė Kėdainytė ir kt.