2008 m

Skaitymo skatinimo programos projektas „Skaitome, klausome, tobulėjame“ (vadovė direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė), kurio planuota sąmata 5825 Lt. Iš Kultūros ministerijos gauta 3500 Lt, dar 1450 Lt skyrė rajono savivaldybė ir privatūs rėmėjai. Projekto tikslas – įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių grupių kupiškėnų skaitymo skatinimas, skaitymo įgūdžių ugdymas ir naujausios grožinės literatūros sklaida. Vykdant projektą organizuota:

 • Seminaras „Knygų gausa: ką išsirinkti?“, kuriame pranešimus skaitė Vilniaus universiteto docentas, daktaras, IBBY Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkas Kęstutis Urba („Rūsti tikrovė ir turtinga išmonė XXI amžiaus knygose paaugliams ir vaikams“), vertėja, leidyklos „Tyto alba“ užsienio literatūros projektų vadovė Rasa Drazdauskienė („Šiuolaikinės užsienio literatūros kryptys ir ypatumai“), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės lietuvių literatūros skyriaus redaktorius Virginijus Gasiliūnas („Naujoji lietuvių literatūra: kaip pramoga, kaip pareiga, kaip egzistencinis poreikis“.
 • Susitikimai su rašytoja Laura Sintija Černiauskaite, teatrologe ir rašytoja Audrone Girdzijauskaite, literatūros kritiku Valentinu Sventicku, kurių metu pristatytos naujausios autorių knygos.
 • Bendruomenių skaitymo skatinimui skirtų renginių apžiūra „Su knyga gyventi įdomiau“, kurioje dalyvavo 12 filialų.
 • Bibliotekininkų iniciatyva rajono laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ atsirado nauja rubrika „Skaitymo metai“.

Projektas „Raganų išmintis – knygose“ (vadovė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolita Janušonienė) buvo skirtas Kupiškio miesto ir kaimo vaikų skaitymo skatinimui. Iš Kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo programos gauta beveik visa planuota pinigų suma – 3900 Lt, iš kitų rėmėjų – 1437 Lt.

 • Vykdant  projektą buvo sukomplektuotos dvi knygų skrynelės „Raganos rekomenduoja“ (57 fiz. vnt. už 850 Lt), kurių teatralizuoti pristatymai vyko 12 kaimo bibliotekų ir mokyklų, buvo organizuojami  moksleivių kūrybiniai konkursai ir parodos.
 • Parodyti du spektakliai („Peliukas Antanas“ ir „Raganos pyragas“).

Kultūros ministerijos Etninės kultūros rėmimo programa dalinai finansavo (2000 Lt) projektą „Kupiškio rajono kultūros ir švietimo įstaigose parengtų ir saugomų kraštotyros darbų katalogas“ (vadovė Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Danutė Baronienė).

 • Vykdant projektą iš bibliotekų, kultūros namų, muziejų, mokyklų buvo surinkta informacija apie kupiškėnų paruoštus ir minėtose įstaigose saugomus kraštotyros darbus, ji susisteminta ir išleistas „Kupiškio rajono kultūros ir švietimo įstaigose parengtų ir saugomų kraštotyros darbų katalogas“.

Kupiškio VB dalyvavo Skaitymo metų projekte „Skaitymai netradicinėse erdvėse“  ir organizavo du renginius:

 • Noriūnų dvaro rūmų terasoje vyko poeto Vytauto Rudoko 80-mečiui skirti skaitymai „Teka lėtas Lėvuo“, kuriuose dalyvavo aktorė Ligita Kondrotaitė, rajono literatai.
 • Mažiesiems organizuotas vienos dienos renginių ciklas „Linksmasis traukinukas“, kurio tikslas populiarinti šiuolaikinę lietuvių literatūrą ir supažindinti su Zitos Gaižauskaitės kūryba. Poetė lankėsi vaikų lopšeliuose-darželiuose „Saulutė“ ir „Obelėlė“, VJUC „Varpelis“ ir P.Matulionio pagrindinėje mokykloje. Poetė pristatė savo naują eilėraščių rinktinę „Kur keliauji, debesėli“, kartu su vaikais inscenizavo eiliuotą pasakaitę „Varliukas keliauninkas“.

Bilo ir Melindos Geitsų fondo iš dalies finansuojamam projektui „Bibliotekos pažangai“ dar 2007 m.  pateiktos 11 bibliotekų paraiškos – užpildytos patikros anketos (Kupiškio VB ir  Palėvenėlės, Rudilių, Salamiesčio, Šepetos, Šimonių, Virbališkių, Alizavos, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus filialų). Visos bibliotekos įtrauktos į 2008–2010 m. vykdomą projektą.

 • 2008 m. birželio 25 d. tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (atstovauja generalinis direktorius Vytautas Gudaitis) ir Kupiškio rajono savivaldybės (atstovauja savivaldybės tarybos įgaliotas administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis) pasirašyta Bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ sutartis Nr. TR-1092.

Sudaryta Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų dalyvavimo projekte „Bibliotekos pažangai“ programa 2008–2010 metams, kurios sąmata 32890 Lt (tai savivaldybės finansinės lėšos projekto įgyvendinimui): patalpų paruošimo išlaidos (remontai, elektros įvado pagerinimas, elektros lizdų paruošimas, apsaugos priemonės),  baldų įsigijimas, interneto paslaugų mokestis ir kt.

 • Pirmame etape, kuris buvo vykdomas 2008 m., dalyvauja Kupiškio VB ir Subačiaus miesto filialas. Savivaldybė programos įgyvendinimui skyrė 8110 Lt. Jau gruodžio 1 d. pagal reikalavimus paruoštos šių bibliotekų patalpos, išvedžioti elektros įvadai, nupirkti baldai. Kompiuterinės darbo vietos bus įrengtos Informacijos ir kraštotyros skyriuje (3), Vaikų literatūros skyriuje (3) ir Periodikos skaitykloje (4), Subačiaus miesto filiale (4). Iki metų galo iš projekto lėšų pagerintas interneto ryšis (tiekėjas TEO).

Vidaus reikalų ministerijos projekte „Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) tinklo plėtra“ dalyvavo Adomynės, Juodpėnų ir Naivių filialai. Juose už bibliotekos lėšas buvo įrengtos apsaugos priemonės (langų ir durų grotos), suremontuotos naujos Juodpėnų bibliotekos patalpos.

 • Šias bibliotekas gegužės–liepos mėnesiais pasiekė interneto ryšys (tiekėjas „Erdvės“), pradėjo veikti VIPT2, kuriuose po 3 kompiuterizuotas darbo vietas ir po 1 daugiafunkcinį įrenginį.
 • To paties projekto modernizavimo programoje dalyvavo ir Šepetos filialas, kur jau veikė aljanso „Langas į ateitį“ interneto centras. Ši biblioteka gavo naują kompiuterį ir daugiafunkcinį įrenginį.
 • Įgyvendinant projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) tinklo plėtra“, iš viso gauta įrangos už 50724,36 Lt.

Valstybės investicijų programai 2008 m. pateiktas investicijų projektas „Kupiškio rajono viešosios bibliotekos modernizavimas“ (atsakingas savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas), kurio vertė 3819608 Lt. Apgailestaujame, kad projektas neįtrauktas į 2009 m. Valstybės investicijų programą. Tikimės sėkmės 2010 m.