2010 m

Projektas „Žaisloteka – skaitymo džiaugsmas visai šeimai“ (vadovė Jolita Janušonienė) gavo 10000 Lt finansavimą. Įgyvendinant projektą už 8600 Lt įsigyta 351 fiz. vnt. žaislų, knygų ir kitų dokumentų. Rugsėjo mėnesį duris atvėrė Vaikų literatūros skyriuje įkurta Žaisloteka, kuri sulaukė didelio vaikų ir jų tėvų dėmesio. Spalio mėnesį visi besidomintys vaikų skaitymu buvo pakviesti į seminarą „Ateities žmogus – tik skaitantis“, organizuotos pasakų  popietės „Atverkim pasakų skrynelę“.

Kupiškio VB ir visi padaliniai dalyvavo Lietuvos radijo ir televizijos, Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekte „Metų knygos rinkimai. 2010“. Iš viso pateiktos 35 paraiškos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų knygų penketukams gauti, organizuoti šių knygų sklaidai skirti renginiai („Metų knygos rinkimai“, „Keliaujanti vaikiška knyginė“, „Vaikų mintys apie knygas“ ir kt.). Paraiškos įvertintos teigiamai ir gauta 174 knygos už 3258,15 Lt. 

Kupiškio VB ir 13 padalinių toliau dalyvavo B. ir M. Geitsų fondo iš dalies finansuojamame projekte „Bibliotekos pažangai“. Atnaujinti Alizavos, Noriūnų, Šepetos ir Virbališkių padaliniuose veikę VIP: buvo gauta 16 kompiuterių ir kitos įrangos už 74,3 tūkst. Lt, pagerintas interneto ryšys. Bibliotekų patalpų paruošimui ir kompiuterinių baldų įsigijimui savivaldybė skyrė 5,3 tūkst. Lt. 26 bibliotekininkai kvalifikaciją kėlė projekto organizuotuose mokymuose. Bibliotekose vyko kompiuterinio raštingumo pagrindų mokymai, kuriuose dalyvavo 309 lankytojai.