Ir knyga gali gydyti...

Kada esame nusiminę, prislėgti, knyga gali atverti sielos langą, įleisti gaivaus oro ir taip padėti gydyti sielos žaizdas. Skaitymas teikia malonumą. Laikas, praleistas su puikia knyga rankose, praplečia pasaulio vaizdą, suteikia naują patyrimą, naujas žinias. Gyvenimas pateikia ne vien malonias dovanas. Sunkiomis gyvenimo akimirkomis, ieškodami atsakymų į svarbius klausimus, bandome remtis autoritetais. Vienas iš šaltinių – knygos, jose glūdinti išmintis.
Kovo paskutinį trečiadienį knygų mylėtojai jau šeštą kartą rinkosi į abonemento skaitytojų kampelį, pasišnekėti apie skaitytas knygas. Bet šį kartą ne tik apie knygas, susitikimo tema – biblioterapija: ir knyga gali gydyti... Ar tikrai knygų skaitymas mus padarys laimingesnius? Psichologai teigia, kad šis klausimas gvildenamas nuo antikos laikų – virš Tėbų bibliotekos durų buvo užrašyta – Sielos gijimo namai. Šį klausimą pateikėme ir mūsų susitikimo viešniai – mokytojai, psichologei, visuomenininkei Skaistutei Paulauskienei. Svarbu knygos pradžia ir pabaiga, tai, kas nulemia santykį su skaitoma knyga – taip pokalbį pradėjo viešnia. Ji pabrėžė, kad jau šis bendraminčių susitikimas prie arbatos puodelio sušildo ir gydo sielą. Psichologė rekomendavo neskaityti sudėtingo ir sunkaus turinio knygų žmonėms, kurie yra jautrūs ar patys turi sunkumų. Tokiu atveju geriau rinktis knygas „šviesaus" turinio su gera pabaiga. Kiekvienas žmogus rinkdamasis knygą turi tikslą: mokslui, darbui, poilsiui. Arba renkasi knygas, kurios padėtų tam tikroje situacijoje, gal žiniomis, patirtimi ar šiaip gera mintimi. Svarbu rasti, tokią knygą, kuri būtų tikrai tavo. Viešnia į pokalbį įtraukė ir susirinkusias knygų mylėtojas. Jos pasakojo apie skaitytas knygas, kurios paliko neišdildomą įspūdį arba padėjo tam tikroje situacijoje. Apie savo skaitytas knygas kalbėjo Edita, Regina, Irena, Nijolė.
Pokalbiui baigiantis, susirinkusioms buvo pristatyta keletas knygų iš sąrašo biblioterapinių knygų, kurį sudarė Mažeikių viešosios bibliotekos bibliotekininkės. Tai knygos, kurias malonu skaityti ir jose pilna gyvenimiškos išminties. O tas susitikimo laikas taip greit lekia... Nusprendėme būtinai išsirinkti knygų klubo vardą. Jau ankstesniuose susitikimuose buvo siūlomi klubo pavadinimai, bet visoms priimtinas tapo Zitos Jurgelionienės pasiūlytas „Knygius". Po pusės metų susitikimų pagaliau turėsime klubo pavadinimą. Ir dar viena mintis – norime pasidalinti įspūdžiais apie perskaitytas knygas su kitais skaitančiais žmonėmis. Stengsimės bibliotekos svetainėje rašyti apie skaitytas knygas ir jas rekomenduoti kitiems skaitytojams.
Dar pasišnekučiavusios apie knygas, kaip visada susirinkusios keitėsi knygomis, rinkosi naujas, kad namo negrįžtų tuščiomis. O susitiksime po mėnesio, balandžio pabaigoje ir šį mėnesį skaitome R. Šarknicko „Šarkos sielos šauksmas".

Foto N. Galvanauskienės

Rita Senvaitienė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė