Aleksandras Vanagas

Kalbininkas, akademikas Aleksandras Vanagas gimė 1934 m. rugpjūčio 12 d. Buivėnų kaime. 1954 m. baigęs Subačiaus vidurinę mokyklą Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1959 m. iki mirties (1995) dirbo Lietuvių kalbos institute. 1970 m. A. Vanagas išleido kruopščiai parengtą monografiją apie Lietuvos hidronimų darybą. Už ją autoriui suteikta Respublikinė premija. 1981 m. – „Lietuvos hidronimų etimologinį žodyną“. 1984 m. A. Vanagui pripažintas habilituoto daktaro laipsnis. 1985 m. išėjo „Lietuvių pavardžių žodyno“ pirmasis tomas, o 1989 m. – antrasis tomas. Už nuopelnus mokslui, aktyvią pedagoginę ir organizacinę veiklą ugdant lietuvių kalbą apdovanotas LDK Gedimino III laipsnio ordinu. Dar išleistos išleistos jo knygos: „Mūsų vardai ir pavardės“ (1982), „Lietuvių vandenvardžiai“ (1988), „Lietuvos miestų vardai“ (1996, 2004).  Mirė 1995 m. balandžio 13 d.

Papildoma informacija