2015 m. statistiniai rodikliai

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) tinklas:

 • Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB).
 • Subačiaus miesto padalinys.
 • 15 kaimo padalinių (6 iš jų sujungti su pagrindinių mokyklų bibliotekomis). 

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB):

 • Sutelkta 6162 skaitytojų (vartotojų) arba 33,0 % visų rajono gyventojų.
 • Moksleiviai ir studentai sudarė 36,0 % visų vartotojų.
 • Sulaukta 98927 lankytojų;
 • Bibliotekų fonduose sukaupta 202278 fiz. vnt. dokumentų
 • Išduota 207276 fiz. vnt. dokumentų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai po 33,9 fiz. vnt. 
 • Organizuoti 598 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.
 • Viešą interneto prieigą turi VB ir 16 padalinių (tai sudaro 100 % visų bibliotekų).

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB):

 • Užregistruota 2520 skaitytojai (vartotojai).
 • Sulaukta 43782 lankytojų.
 • Fonduose sukaupta  57561 fiz. vnt. įvairių rūšių dokumentų.
 • Vartotojams išduota 97720 fiz. vnt. dokumentų.
 • Organizuota 165 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.