Kupiškio garbės piliečiai

 

Disko metikas, olimpinis čempionas VIRGILIJUS ALEKNA  (2001);

Kunigas KAZIMIERAS BARONAS (2001);

Kunigas, monsinjoras KLEMENSAS GUTAUSKAS (2001);

Dailininkė  BRONĖ JACEVIČIŪTĖ-JĖČIŪTĖ (2008);

Mokytoja FELICIJA JAKUTYTĖ(2001);

Istorikas, akademikas VYTAUTAS MERKYS (2001);

Kraštotyrininkas, muziejininkas ADOMAS PETRAUSKAS (2001);

Kalbininkė KLEMENTINA VOSYLYTĖ (2008).

 

Papildoma informacija