2015 m.

Lietuvos kultūros tarybos paskelbtam 2015 m. Kultūros rėmimo fondo (KRF) lėšomis numatomų finansuoti projektų konkursui Kupiškio viešoji biblioteka parengė ir pateikė 2 projektų paraiškas.
 
Projekto „Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu" (vadovė Lina Matiukaitė) tikslas – J. Kėdainio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir sklaida, paminint skulptoriaus 100-ąsias gimimo metines, didinant profesionalaus meno ir kultūros prieinamumą įvairioms amžiaus ir socialinėms gyventojų grupėms. Sąmata 11043 Lt, iš KRF prašoma 8743 Lt. Gautas finansavimas 2000 eurų.
Projekto „Prošvaistės" (vadovė L. Matiukaitė) tikslas – populiarinti ir išsaugoti šiandienos kupiškėnų literatų kūrybą kaip Kupiškio krašto rašytinį paveldą, sudarant galimybę jį perduoti ir ateinančioms kartoms. Pagrindinis uždavinys – išleisti Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai" narių kūrybos almanachą „Prošvaistės". Sąmata 2936 eurai, ir KRF prašoma 1995 eurų. Lietuvos kultūros taryba šio projekto nefinansavo, tačiau almanachas „Prošvaistės" išleistas už Kupiškio rajono savivaldybės ir klubo „Lėvens balsai" narių lėšas.
 
Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Bibliotekos pažangai 2", kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, administruojanti Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programos lėšas. Parengta paraiška „Bibliotekos – sveikesniam gyvenimui" (vadovė R. Vilkienė). Tai sveikos gyvensenos propagavimo projektas, kuriame buvo numatyta sukurti informacinius blokus bibliotekos interneto svetainėje tam, kad vyresnio amžiaus žmonėms būtų patogu ieškoti informacijos apie sveikatą. Planuota aprūpinti medicinos diagnostikos įranga visus 16 viešosios bibliotekos padalinių, pravesti sveikatingumo mokymus – teorinius bei praktinius, tuo siekiant padidinti gyventojų judrumą, išvengti mirčių dėl kraujotakos sistemos ligų. Projekto sąmata 22600,00 Eur, finansavimas neskirtas.