Lankstinukai

 
2016 metai
 
Kleopas Jurgelionis: nepažintas poetas, nesuprastas žmogus: 130 metų sukakčiai / [parengė Lidija Mačiulienė, Jolanta Knizikevičienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2016. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
2015 metai
 
2015-ieji Lietuvos etnografinių regionų metai / [parengė Irena Gasparonienė]. – Noriūnai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų padalinys, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
Gyvenimas mokslui ir žmonėms: Aldonai Vasiliauskienei – 70 / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
Knygnešiai, tarsi dūšios be vietos / [parengė Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
Palėvenėlė / [parengėOna Kručienė]. – Palėvenėlė: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palėvenėlės padalinys, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
Skapiškio bibliotekai – 75 metai / [parengė Roma Bugailiškienė]. – Skapiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio padalinys, 2015. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
2014 metai
 
Muziku išaugau nejučiomis: Pranui Jankauskui 85 m. / [parengė Laimutė Dešrienė]. – Alizava: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinys, 2014. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 
Mūsų Juodpėnai / [parengė Rita Liogienė]. – Juodpėnai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Juodpėnų padalinys, 2014. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr
 
Virbališkių bibliotekos istorijos puslapiai: skiriama įkūrimo 65-mečiui / [parengė Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2014. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.
 

2013 metai

Alizavos kaimo bendruomenei – 10 metų / [parengė Laimutė Dešrienė ir Bronius Kaminskas]. – Alizava: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinys, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.Juozas Kraujūnas: 1945 04 06–2008 08 16 / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Juozas Kraujūnas – Kauno „Saulės" gimnazijos absolventas / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Keturi Palėvenėlės bibliotekos dešimtmečiai / [parengė Ona Kručienė]. – Palėvenėlė: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palėvenėlės padalinys, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.Kupiškio rajono literatų klubas „Lėvens balsai: 1998–2013 / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2012 metai

Šepetos biblioteka / [parengė Vilija Paukštienė]. – Šepeta: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šepetos padalinys, 2012. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Fotografas Kazimieras Dudėnas / [parengė Irena Gasparonienė]. – Palėvenė: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų padalinys, 2012. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2011 metai

Alizavos bibliotekai – 70: 1940–2010 / [parengė Laimutė Dešrienė]. – Alizava: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinys, 2011. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Jadvyga Gabriūnaitė: (1936 09 10–1990 06 13) / [parengė Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys 2011. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2010 metai

Adomynės biblioteka / [parengė Egidija Namiejūnienė, Lina Matiukaitė]. – Adomynė: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Adomynės padalinys, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

„Koks kraštas be dainos, Tėvynė be poetų...?: Pauliui Širviui 90 m. / [parengė Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Petrui Zlatkui – 70 / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Puslapis iš Virbališkių mokyklos istorijos /[parengė Kazimiera Danutė Sokienė, Janina Puronienė, Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr. 

Salamiesčio šv. Antano Paduviečio bažnyčia / [parengė Jolanta Vosylienė]. – Salamiestis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Salamiesčio padalinys, 2010. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2009 metai

Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia / [parengė Laimutė Dešrienė]. – Alizava: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinys, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Alizavos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigai / [parengė Laimutė Dešrienė]. – Alizava: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos padalinys, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Jančių giminė: Naujikai–Rimdžiai / [sudarė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009. – 1 lankstinys [8] p.: iliustr.

Laičių kaimas / [parengė Sigutė Mažylienė]. – Laičiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Laičių padalinys, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Laurynas Algimantas Skūpas: (1937–2005) / [parengė Regina Vilčinskienė] – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Profesorius Bronius Dundulis: (1909 11 26–2000 09 01) / [parengė Aldona Vasiliauskienė ir Jolita Pipynienė] – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2008 metai

Bendruomenės veidas – skaitanti bendruomenė / [parengė parengė Irena Gasparonienė]. – Noriūnai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų filialas, 2008. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kupiškio krašto žodžio meistrai / [parengė Lidija Mačiulienė ir Laima Čejauskienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių filialas, 2008. – 1 lankstinys [8] p.: iliustr.

Poetas Bronius Žalys / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2008. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Su žodynu – į gimtinę: kalbininkei Klementinai Vosylytei – 70 m. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2008. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2007 metai 

Jurgis Usinavičius (Napalys Augulis) / [parengė Laima Čejauskienė ir Lidija Mačiulienė]. – Virbališkiai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių filialas, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.        

2006 metų geriausi skaitytojai: Vaikų literatūros skyrius / [parengė Jolita Janušonienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Noriūnų bibliotekai – 60 metų / [parengė Irena Gasparonienė]. – Noriūnai: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų filialas, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Subačiaus biblioteka / [parengė Regina Vilčinskienė]. – Subačius: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Subačiaus  filialas, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Vaikų literatūros skyrius / [parengė Jolita Janušonienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2007. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2006 metai

Kupiškio bažnyčios vargonininkai / [parengė Danutė Baronienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2006. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kupiškio krašto poetai jubiliatai. 2006: [Jadvyga Gabriūnaitė, Kleopas Jurgelionis, Vilius Laužikas, Zita Lukošiūtė, Jonas Vireliūnas, Bronius Žalys] / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2006. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr. 

Salamiestis vakar, Salamiestis šiandien / [parengė Jolanta Vosylienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Salamiesčio filialas, 2006. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2005 metai

Mokslo ir idealo keliu: istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Noriūnų dvarui 340 metų / [parengė Irena Gasparonienė] – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų filialas, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.    

Susipažinkite – Alizava / [parengė Laimutė Dešrienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alizavos filialas, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Susipažinkite – Palėvenėlė / [parengė Ona Kručienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palėvenėlės filialas, 2005. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2004 metai

Du skirtingų amžių knygnešiai: Kazimieras Vilčinskas ir Paulius Petronis / [parengė Jolanta Vosylienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Salamiesčio filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kalbininkas Pranas Skardžius / [parengė Janina Palšiūnienė] – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Subačiaus filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Knygnešys Kazys Gabriūnas / [parengė Laima Čejauskienė ir Inga Inapienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Lietuvybės puoselėtojas iš Suvainių: Juozas Katelė / [parengė Ona Kručienė ]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palėvenėlės filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Palėvenės bažnyčia / [parengė Regina Vilčinskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Tėviškės knygnešiai: lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui / [parengė Danutė Baronienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2004. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Užaugę prie Pyvesos: Antašavos krašto žymūs žmonės / [parengė Stasė Grubinskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Antašavos filialas, 2004. – 1 lankstinys [6] p.

2003 metai

Jurgis Elisonas / [parengė Regina Vilčinskienė]. Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų filialas, 2003. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Kupiškio literatų klubas „Lėvens balsai“: 1998–2003 / [parengė Lina Matiukaitė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2003. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Mūsų miela Šepeta / [parengė Vilija Paukštienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šepetos filialas, 2003. – 1 lankstinys [6] p.

Petrui Babickui – 100 m. / [parengė Laima Čejauskienė ir Inga Inapienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkio filialas, 2003. – 1 lankstinys [4] p.: iliustr.

Skapiškio krašto amatininkai: 1918–2003 / [parengė Jolita Pipynienė]. - Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio filialas, 2003. – 1 lankstinys [8] p.: iliustr.

Trys Palėvenėlės bibliotekos dešimtmečiai / [parengė Ona Kručienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palėvenėlės filialas, 2003. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2002 metai

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka / [parengė Lina Matiukaitė ir Kostė Kleniauskienė]. – Utena: UAB „Utenos Indra“, 2002. – 1  lankstinys [6] p.: iliustr.

2001 metai      

Jų dainos toli nuskambėjo: Šimonių etnografinio ansamblio 40-mečiui / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2001. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Liaudies muzikantas Aleksandras Kriūka: 1911–1994: [gimimo 90-osioms metinėms] / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2001. – [12] p.: iliustr.

Poetui Broniui Žaliui – 80 m. / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2001. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Salamiesčio krašto žymūs žmonės / [parengė Jolanta Vosylienė]. –  Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Salamiesčio filialas, 2001. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Skapiškio krašto žymūs žmonės / [parengė Jolita Pipynienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio filialas, 2001. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

Vaikų literatūros skyrius / [parengė Birutė Navikienė ir Romualda Vasiliauskienė]. –  Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2001. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

2000 metai

Aleksas Baltrūnas: gimimo 75-osioms metinėms / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2000. – [12] p.: iliustr.

„Siaudžiu, griaudžiu, svietą linksminu“: [kunigo ir poeto Antano Strazdo 240-osioms gimimo metinėms] / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2000. – 1 lankstinys [6] p.: iliustr.

1999 metai

Juozas Baltušis: 1909-1991: [gimimo 90-osioms metinėms] / [parengė Kostė Kleniauskienė]. – Kupiškis: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 1999. – [12] p.: iliustr.