2014 m. statistiniai rodikliai

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) tinklas:

 • Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB).
 • Subačiaus miesto padalinys.
 • 15 kaimo padalinių (6 iš jų sujungti su pagrindinių mokyklų bibliotekomis). 

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB):

 • Sutelkta 6117 skaitytojų (vartotojų) arba 32,1 % visų rajono gyventojų.
 • Moksleiviai ir studentai sudarė 43 % visų vartotojų.
 • Sulaukta 101147 lankytojų;
 • Bibliotekų fonduose sukaupta 206185 fiz. vnt. dokumentų
 • Išduota 209143 fiz. vnt. dokumentų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai po 33,9 fiz. vnt. 
 • Organizuoti 503 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.
 • Viešą interneto prieigą turi VB ir 16 padalinių (tai sudaro 100 % visų bibliotekų).

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB):

 • Užregistruota 2506 skaitytojai (vartotojai).
 • Sulaukta 43909 lankytojų.
 • Fonduose sukaupta  58964 fiz. vnt. įvairių rūšių dokumentų.
 • Vartotojams išduota 97569 fiz. vnt. dokumentų.
 • Organizuota 175 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.